HOME > 工程成套详细

工程成套详细

山西国阳

投标产品一览表

项目名称:山西国阳新能股份有限公司第三热电厂集中供热技改工程

招标编号:JSH051614-227/2

投标人名称:北京塞尔瑟斯仪表科技有限公司

 

序号

设备名称

型号和规格

1

微差压变送器

V10DP3E 2C 1E0B1V3S2W1

1

压力变送器

V10GP5E 2C 1E0B1V3S2W2 (0~170KPa )

2

差压变送器

V10DP3E 2C 1E0B1V3S2W2(0~2.5KPa)

3

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1V3S2W2 (0~16KPa )

4

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1V3S2W2(-0.4~0KPa)

5

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-200~200Pa)

6

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1V3S2W2 (-300~0Pa)

7

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1V3S2W2 (-350~0Pa)

8

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1V3S2W2 (-500~0Pa)

9

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1V3S2W2 (-600~0Pa)

10

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1V3S2W2 (-900~0Pa)

11

电容式压力变送器

V10GP3E 2C 1E0B1V3S2W2 (-1600~0Pa)

12

电容式压力变送器

V10GP3E 2C 1E0B1V3S2W2 (-2000~0Pa)

13

差压变送器

V10DP4E 2C 1E0B1V2S2W2 (0~ 1100mm )

14

差压变送器

V10DP3E 2C 1E0B1V2S2W2 (-300~ 300mm )

1

微差压变送器

V10DP3E 2C 1E0B1V3S2W1

4

HART 手操器

 

 

设备本体分项价格表

 

投标人名称:北京塞尔瑟斯仪表科技有限公司

招标编号:JSH051614-227/2

货币单位:人民币

 

货物名称

型号规格

重量(Kg )

压力变送器

V10GP5E 2C 1E0B1V3S2W2 (0~170KPa )

2.5

差压变送器

V10DP3E 2C 1E0B1V3S2W2(0~2.5KPa)

2.5

电容式差压变送器

V10DP3E 2C 1E0B1V3S2W2(0~2.5KPa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1 V3S2W2(-0.4~0KPa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP4E 2C 1E0B1 V3S2W2 (0~16KPa )

2.5

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-200~200Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-200~200Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-200~200Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-300~0Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-300~0Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-350~0Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-350~0Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-500~0Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-500~0Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-600~0Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-600~0Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-900~0Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP2E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-900~0Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP3E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-1600~0Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP3E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-1600~0Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP3E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-2000~0Pa)

2.5

电容式压力变送器

V10GP3E 2C 1E0B1 V3S2W2 (-2000~0Pa)

2.5

差压变送器

V10DP4E 2C 1E0B1 V2S2W2 (0~ 1100mm )

2.5

差压变送器

V10DP4E 2C 1E0B1 V2S2W2 (0~ 1100mm )

2.5

差压变送器

V10DP3E 2C 1E0B1 V2S2W2 (-300~ 300mm )

2.5

差压变送器

V10DP3E 2C 1E0B1 V2S2W2 (-300~ 300mm )

2.5

差压变送器

V10DP3E 8C 1E0B1 V2S2W2 (-300~ 300mm )

2.5